Nai Lert Flower & Garden Art Fair

Ticketing

Ticket Price


รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

ผู้ใหญ่

150 บาท

เด็ก นักเรียน นักศึกษา

80 บาท
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • ผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท  เด็ก ราคา 80 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.)
  • นักเรียน นักศึกษา ราคา 80 บาท (ใส่ชุดยูนิฟอร์ม หรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา)
  • จำหน่ายบัตรภายในงานระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 
  • หากต้องการซื้อบัตรล่วงหน้าหรือเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อ 02 253 0123 หรือ email: pr@nailertgroup.com