Nai Lert Park Heritage Home

จุดเริ่มต้นของตำนานปาร์คนายเลิศ


มรดกทางวัฒนธรรมในแบบฉบับของนายเลิศที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์โดยทายาทรุ่นต่อรุ่น ส่งผ่านเรื่องราวที่เปี่ยมคุณค่าไปสู่คนร่วมสมัยได้อย่างงดงาม สะท้อนผ่านจิตวิญญาณของบ้านปาร์คนายเลิศกับมหานครที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

บ้านปาร์คนายเลิศ เป็นเรือนพักผ่อนที่พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ได้วาดแบบและให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นเรือนอยู่อาศัยถาวรของนายเลิศและครอบครัว ก่อนจะตกทอดมาสู่ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรสาวคนเดียว ซึ่งสมรสกับคุณพินิจ สมบัติศิริ และได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้มาโดยตลอด

นายเลิศได้ซื้อที่ดินริมคลองแสนแสบและสร้างเรือนไม้สักหลังใหญ่กลางหมู่ไม้ที่ปรับปรุงให้เป็นสวนหย่อนใจหรือ “ปาร์ค” เพื่อใช้เป็นเรือนพักผ่อนของครอบครัวและมิตรสหายในวันสุดสัปดาห์ และยังได้เปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้ามาเที่ยวหย่อนใจ อีกทั้งเปิดให้ลูกเสือเข้ามาพักแรม โดยไม่หวงห้าม คนทั่วไปจึงเรียกว่า “ปาร์คนายเลิศ” ส่วนเรือนไม้สักหลังงามที่ริมสวน ก็ถูกเรียกว่า “บ้านปาร์ค” อาจกล่าวได้ว่า ปาร์คนายเลิศ เป็นปาร์คแบบฝรั่งแห่งแรกของคนไทย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2458 ซึ่งมีมาก่อนสวนลุมพินีอันเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศสยาม

บ้านปาร์คนายเลิศ มิได้เป็นเพียงชื่อเรือนไม้สักหลังใหญ่อายุกว่า ๑๐๐ ปีบนผืนดินอันร่มรื่นใจกลางกรุงเทพฯ แต่ บ้านปาร์คนายเลิศ ยังหมายถึงวิถีการใช้ชีวิตและวิธีคิดที่ผสมผสานทั้งเก่าและใหม่ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมสมัย ซึ่งได้สืบทอดมาสู่ทายาทรุ่นหลานและเหลนของนายเลิศในปัจจุบัน

ทุกวันนี้บ้านปาร์คนายเลิศผ่านการบูรณะและปรับปรุงรักษา เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางสวนที่ร่มรื่นดั่งมีชีวิต เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมบ้าน ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ควรเรียนรู้ และความเป็นอยู่ร่วมสมัยของครอบครัวพระยาภักดีนรเศรษฐ โดยมีห้องและมุมจัดแสดงของสะสมนับหมื่นชิ้นจากครอบครัวที่จะถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดแสดงทั้งปี

บ้านปาร์คนายเลิศ เปิดให้เข้าชม ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
วันละ 3 รอบ เวลา 11.00 น . 14.00 น. และ 16.00 น.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจองรอบเข้าชม
โทร. +66 (0)253 0123
Email: museum@nailertgroup.com